Category Archives: Vifa Expo

Vifa Expo là một triển lãm thương mại hàng đầu dành cho ngành công nghiệp đa ngành nghề, cung cấp các giải pháp và sản phẩm về nội thất, thiết kế nội thất, và các sản phẩm kỹ thuật cho các công trình công cộng và tư nhân. Triển lãm này được tổ chức tại thành phố Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam và thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành.